Pressmeddelande – Aktion mot Sveaskog i Uppsala 21/3

Pressmeddelande 21 mars 2019

Uppsala Fältbiologer tillsammans med Extinction Rebellion Uppsala kommer idag, på Internationella skogsdagen, att demonstrera i Uppsala mot att statliga Sveaskog avverkningsplanerar och kalhugger naturskog med höga biologiska värden.

 

”Det finns väl dokumenterat att Sveaskog kontinuerligt avverkar skyddsvärd skog i Sverige, vilket måste upphöra om vi ska leva upp till Konventionen om biologisk mångfald och Sveriges egna miljömål”, säger fältbiologen och biologistudenten Tore Dahlberg.

 

Sveaskog vill ofta framställa sig som ett föredöme inom svenskt skogsbruk, men Fältbiologerna och många andra ideella föreningar har visat att så inte är fallet. Just nu hotas flera naturskogar med höga naturvärden att skövlas av Sveaskog, bland annat i Ore skogsrike i Dalarna, Abmoberget i Västerbotten och Melakträskliden i Norrbotten.

 

”Sveaskog förvaltar skog som vi alla äger tillsammans och de måste sluta med avverkningsplanering och skövling av naturskog om den skogens biologiska mångfald ska bevaras för kommande generationer!” Säger fältbiologen och biologistudenten Tore Dahlberg.

 

Idag kommer Uppsala Fältbiologer och Extinction Rebellion Uppsala att knacka på hos Sveaskogs kontor i Uppsala och be dem skriva på ett kontrakt på att sluta skövla naturskog. Aktionen är en uppföljning av kampanjen “Vår skog”, https://varskog.nu/.

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordforande@faltbiologerna.se