Styrelsemöte Uppsala Fältbiologer

Flogstavägen 83 B Flogstavägen 83 B, Uppsala

11:e oktober är det dags för Uppsalaklubbens andra styrelsemöte för hösten. Kom och få inblick i hur styrelsearbetet går till i Uppsalaklubben, träffa andra aktiva medlemmar ur klubben, och ät en god middag i gott sällskap! Om du har något du vill ta upp med styrelsen är också mötet ett bra tillfälle för det. Vill […]