Foto: Adam Alexander Johansson, AdaMedia Med Mera

Påverkansgruppen

Påverkansgruppen

Klimatkrisen, artdöden och världens orättvisor är akuta hot. Ibland kan det kännas som att en är maktlös, men vi kan påverka tillsammans – och nu har du världens chans att bidra! Fältbiologerna kämpar varje dag för en rättvis värld med naturens bästa i centrum, där alla människors grundbehov uppfylls inom planetens gränser. Nu har du chansen att hjälpa till i vår aktivism på hög politisk nivå – med allt från möten med företrädare från regeringen och intervjuer med journalister till deltagande på aktioner och skrivande av debattartiklar!

 

Gå med i påverkansgruppen

Tidigare har Fältbiologernas påverkansarbete drivits av riksstyrelsen och i en grupp med medlemmar på Facebook. Påverkansgruppen får nu en ny utformning och kommer ha Discord som huvudsakliga plattform. Det kommer finnas möjlighet att delta i föreningens nationella påverkansarbete, ta egna och hjälpa till med andras initiativ. Vad vi gör i Påverkansgruppen är helt upp till oss som är med!

 

Vem kan vara med?

Alla fältbiologer (13-25 år) är varmt välkomna att medverka, oavsett hur lite eller mycket kunskap om eller erfarenhet av opinionsbildning, aktivism eller miljöfrågor en har sedan tidigare! Fältbiologerna är till för att lära oss av varandra, så detta är ett utmärkt sätt att börja engagera sig om en är peppad. Det finns inget krav på aktivitet för gruppens medlemmar, de som är med kan själva gå samman i grupper och jobba ihop efter gemensamma intressen och typ av uppgifter – allt efter ens egna förutsättningar och möjligheter. Självklart går det bra att lämna gruppen när som helst. Om du inte är fältbiolog kan du bli medlem. Det är gratis att vara medlem.

 

Hur jobbar vi? 

Vi använder främst Discord för att arbeta tillsammans. Vid behov kommer det även hållas digitala möten för de medlemmar som vill. Gå med i Discordservern.

Om du har frågor, förslag eller funderingar kring gruppen kan du kontakta riksstyrelsen

riks.styrelsen@faltbiologerna.se Kolla in Discord-gruppen!