Övriga bidrag att söka

Förutom Fältbiologernas egna bidrag så finns det massor med andra bidrag från stiftelser och fonder som du eller din klubb kan söka.

 

Behöver ni hjälp med att söka andra bidrag? Tveka inte att höra av er till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se

Sök efter stiftelser

Länsstyrelsernas Stiftelsesök kan du söka efter stiftelser att ansöka om pengar från.

Stiftelsesök är en databas där du kan söka efter stiftelser som är specifika för ert område eller inom en specifik kategori, till exdempel barn, natur eller klimat.”

 

Kolla också gärna in Allmänna arvsfondens hemsida över andra finansiärer.

Sök kommunens lokala bidrag

Ni som förening kan också söka bidrag till klubben från er lokala kommun. Typerna av bidrag kan skilja sig mellan olika kommuner, men det är vanligt att kunna söka:

 

  • Grundbidrag (grundar sig oftast på antal medlemmar)
  • Lokalkostnadsbidrag (bidrag som hjälper till med hyra)
  • Utbildningsbidrag (kan bland annat gå till att utbilda föreningens aktvitetssamordnare)
  • Aktivitetsbidrag

 

De olika bidragen går ofta att söka på kommunens olika förvaltningar, till exempel en kulturförvaltning eller miljöförvaltning.