Färgglada dokumentmallar

Vanliga frågor och svar- klubbar & aktiviteter

Klubbar & aktiviteter

Här hittar du de vanligaste frågor som har med klubbar och aktiviteter att göra

hexagon icon

Vår klubb vill ansöka om pengar. Hur gör vi det?

chevron icon chevron icon

Ansök om bidrag

I Fältbiologerna kan medlemmar och klubbar ansöka om pengar för saker eller projekt som har med Fältbiologerna att göra.

 

För att få bidrag behöver du/ni fylla i vårt formulär eller använda en ansökningsblankett. Läs mer om de olika bidrag som finns under ”Sök bidrag och ersättning”.

 

Tips på utlägg, klubbekonomi

Fler tips om bidrag, utlägg och klubbekonomi hittar du i kunskapsbanken- Organisering. 

hexagon icon

Hur får jag ersättning för utlägg eller resor?

chevron icon chevron icon

Ansök om ersättning

I Fältbiologerna kan du få tillbaka pengar för saker eller resor som har med Fältbiologerna att göra. Du och kanslichefen ska ha kommit överens om det innan.

För att få pengar tillbaka behöver du använda vårt formulär för utlägg eller fylla i en så kallad utläggsblankett. När du ansöker skickar du även kvitton på dina utgifter till kansliet.

Behöver du hjälp med att fylla i utläggsblanketten finns en video som hjälper dig att fylla i den 🙂

 

Tips på utlägg, klubbekonomi

Fler tips om bidrag, utlägg och klubbekonomi hittar du i kunskapsbanken- Organisering. 

hexagon icon

Hur ändrar jag uppgifter på hemsidan om vår klubb?

chevron icon chevron icon

Inlogg till hemsidan

Om din klubb har ett inlogg till hemsidan så kan ni redigera detta själva, kolla detta med din styrelse.

 

Om du vill få ett inlogg eller har frågor om hemsidan kan du alltid höra av dig till Fältbiologernas kommunikatör 🙂

hexagon icon

Hur ändrar jag ett evenemang som jag har lagt till?

chevron icon chevron icon

Ingen fara! Maila kommunikatören se så får du hjälp med att ändra i evenemanget. Skriv gärna vad som ska ändras eller tas bort.

 

Om du eller din klubb har ett inlogg till hemsidan har du möjlighet att själva redigera evenemanget.

hexagon icon

Hur ska vi använda vår klubbmail och sociala medier?

chevron icon chevron icon

Kommunikation för klubb 

I kommunikationsguide för klubbar och medlemmar hittar ni information om alla kommunikationsresurser (t.ex mail, sociala medier och hemsida) du och din klubb kan använda er av för att nå ut och organisera er.

 

Mer kommunikationsresurser

Läs mer om Fältbiologernas kommunikation (t.ex grafisk profil)

hexagon icon

Vad är det för skillnad mellan klubb och nätverk?

chevron icon chevron icon

Vad är en klubb? 

En klubb kan ha fäste på en större eller mindre geografisk plats, exempelvis en stad, en kommun eller ett landskap. Men det går också att vara fokuserad på en enskild fråga såsom grodornas ekologi, markförsurning eller klimatförändringar i mellansverige. Då är klubben en så kallad intresseklubb. Intresseklubbar ska ha en sätesort eller ett begränsat geografiskt område.

Klubbar har sina egna medlemmar. Medlemmarna i en klubb har rösträtt på klubbens årsmöte.

 

Vad är ett nätverk?

Ett nätverk är endast nationellt och verkar under riksföreningen. Nätverk verkar inom specifika områden, som exempelvis skog eller  jordbruk. Ett nätverk har inte sina egna medlemmar utan endast klubborganisatörer som väljs på nätverkens årsmöten. Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten.

hexagon icon

Okej, det verkar ju som att vi i klubbstyrelsen har ganska stor frihet att bestämma hur vi vill jobba och med vad. Men har vi några särskilda skyldigheter?

chevron icon chevron icon

Helt rätt uppfattat! Fältbiologerna ställer allmänt väldigt få krav på våra klubbar. För att Fältbiologerna ska kunna räkna er som en klubb behöver ni ordna årsmöte en gång om året (allt ni behöver veta om att ordna årsmöte finns i kunskapsbanken. Klubbens medlemmar och andra i Fältbiologerna behöver också kunna få kontakt med er på något vis under året.

I övrigt så är ju ni i styrelsen är valda av klubbens medlemmar att driva klubben så det är ni och era medlemmar som bestämmer över er klubb. Ramarna för vad styrelsen kan göra styrs också av klubbens stadgar och vad ni bestämde på ert årsmöte.

hexagon icon

Vad gör vi om verksamhetsplanen känns för ambitiös?

chevron icon chevron icon

Verksamhetsplanen är demokratiskt beslutad av medlemmar och styrelsen är vald för att uppfylla den. Men det är vanligt att en verksamhetsplan ofta visar sig vara för ambitiös, att saker förändras, att styrelsemedlemmar får mindre tid än de trott. Många tråkiga saker är givetvis nödvändiga för att kunna göra roliga saker, men styrelsen ska inte behöva sitta och motvilligt göra saker de inte vill bara för att de känner sig tvingade till det – då kommer de ju knappast kandidera om, och de kommer ge sken av att det är urtrist att sitta i styrelsen så andra medlemmar kommer inte heller bli peppade.

Styrelsens uppgift är att uppfylla verksamhetsplanen utifrån bästa förmåga, och om verksamhetsplanen är för svår att uppnå så har ni alltid rätt att prioritera bort saker som de bedömer är mindre viktiga, för att kunna fokusera på annat. Är ni osäkra – fråga medlemmarna i klubben om någon vill hjälpa till! Ni kan också fråga dem om deras åsikter om vad som är viktigast, men i slutändan är det ni som bestämmer över ert eget engagemang. Fältbiologerna är inte värt att slita ihjäl sig för!

hexagon icon

Behöver vi göra protokoll för våra styrelsemöten?

chevron icon chevron icon

Det måste ni inte, men ni kan göra det om ni vill. Det kan hjälpa er hålla koll på vad som har bestämts när, och framtida styrelser kan få inblick i hur ni har jobbat. Det kan i sin tur göra föreningen mer demokratisk.

hexagon icon

Hur hjälper jag nya styrelsemedlemmar att känna sig involverade i styrelsen?

chevron icon chevron icon

Det är väldigt värt att lägga fokus på detta i början, det kan hjälpa styrelsearbetet mycket och framförallt göra det roligare! Några tips: 

  • Fråga vad de nya medlemmarna är pepp på att göra, och vilka förkunskaper de har 
  • Hålla koll på att de hänger med och förstår allt (åtminstone det som de vill hänga med i) 
  • Se till att de får meningsfulla uppgifter redan i början 
  • Säga till dem vem de ska fråga om något känns svårt 
  • Visa uppskattning och berätta att de är viktiga för styrelsen
En uggla med hatt urklipp

Hittar du inte svaret på din fråga eller tycker du att svaret inte var tillräckligt bra? Då är det superenkelt att kontakta kansliet.

info@faltbiologerna.se Kansliet