Om Fältbiologerna

Vi är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund. Sedan 1947 har vi format både miljödebatten och nya generationer av miljösmarta medborgare.

  • Fältbiologerna, since 1947
    Bild 1/3
  • Fältbiologerna, since 1947
    Bild 2/3
  • Fältbiologerna, since 1947
    Bild 3/3

Hos oss får unga en relation till naturen och samtidigt verktyg för att organisera sig och påverka i samhällsdebatten.Vi åker på internationella klimattoppmöten, inventerar avverkningshotade skogar, fjällvandrar, utbildar unga i ledarskap, skriver debattartiklar och skapar en mötesplats för olika miljöintressen. Vårt största mål är att inspirera varandra till att inse att vi har makten att förändra världen.

Fältbiologerna bildades 1947 med fokus på naturstudier, så kallad fältbiologi. När miljöproblemen blev allt mer aktuella i Sverige tog Fältbiologerna plats som en av de mer radikala rösterna i frågan.Mycket av Fältbiologernas verksamhet går ut på att själv upptäcka sambanden mellan människa och natur.

Ungdomar. Vår största styrka är att vi aldrig har haft några vuxna ledare utan tror på vår egen kunskap och engagemang. Det som är unikt med Fältbiologerna är att det är ungdomar, främst mellan 6 och 25 år som driver hela föreningen från klubb till riksförening.
Det gör att atmosfären förblir ett hav av möjligheter, av både påverkan, tro på förändring och kunskap. Vi bestämmer själva vilken verksamhet vi vill driva, och vi vill att föreningen ska finnas för alla som delar våra intressen. Vi strävar efter ett öppet klimat som alla känner sig välkomna i.

Ideellt. Det är det ideella engagemanget som bygger upp Fältbiologerna på alla nivåer, riksstyrelse som klubb. Överlag strävar vi efter en plan struktur där en större grupp människor gemensamt fattar beslut.

Verksamhet. Föreningens verksamhet är bred och varje enskild klubb och nätverk är fria att själva bestämma vilka aktiviteter de ska ha. Vi har minst två stora riksaktiviteter varje år - fältstation Öland under försommaren och Riksårsmötet i januari. Detta är bara en del av allt som sker i Fältbiologerna. Därutöver ordnas mängder av aktiviteter, stora som små. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är vistelser i naturen och kampen om en hållbar miljö som driver våra medlemmar. Vi har en medlemstidning som drivs av en ideell redaktionsgrupp och ett eget bokförlag.

Sidan senast uppdaterad den 5 Nov 2015
Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: