Propositioner till RÅM 2018

Riksstyrelsen presenterar: fem förslag för framtiden i Fältbiologerna! Propositionerna är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Alla medlemmar har rätt att komma på riksårsmötet (RÅM) i januari och diskutera och bestämma över propositionerna.

  • Riksstyrelsen i Fältbiologerna 2017 (foto: Fältbiologerna).
    Riksstyrelsen i Fältbiologerna 2017 (foto: Fältbiologerna)
    Bild 1/1

Riksstyrelsen lägger i år fem propositioner:

Strategi 2021 - en framtidsplan som tar vid efter den tidigare Vision 2018.

Verksamhetsplan 2018 - vad Fältbiologerna ska göra nästa år.

Budget 2018 - hur pengarna fördelas nästa år.

Tidningen Fältbiologen - om att inte ge ut en papperstidning utan istället satsa på annan kommunikation.

Medlemsavgift - hur mycket ett medlemskap ska kosta.

Propositionerna är rikssstyrelsens förslag, som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition ("Riksstyrelsen yrkar att..."); de är själva beslutet som det går att rösta om på RÅM.

Medlemmar får självklart lägga egna förslag. De förslagen kallas motioner och skickas till riks.styrelsen@faltbiologerna.se senast 1:a november 2017.

Läs alla spännande förslag här nedanför!

Ladda ner fil
Proposition - Strategi 2021.pdf358.8 kB
Proposition - Verksamhetsplan 2018.pdf266.69 kB
Proposition - Budget 2018.pdf286.65 kB
Proposition - Sluta ge ut Fältbiologen i fysisk form.pdf186.69 kB
Proposition - Medlemsavgift för 2019.pdf112.01 kB
Sidan senast uppdaterad den 13 Oct 2017

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: