Bli Fältbiologernas expert på kemikalier, luft och klimat eller kärnavfall!

Är du ung (6 - 25 år) med miljöintresse och vill fördjupa dig i frågor om kemikalier, luftföroreningar, klimat eller kärnavfall? Fältbiologerna söker nya styrelsemedlemmar till kemikaliesekretariatet ChemSec, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) samt luft- och klimatorganisationen Airclim. Det är en unik chans att bli mer insatt i frågorna och påverka politiken ända på EU-nivå, tillsammans med experter på områdena! Vi tar emot ansökningar både från fältbiologer och från dig som inte tidigare har varit medlem, och uppdraget gäller i ett år. 

  • Bild 1/1

Fältbiologerna har en styrelseledamot och en ersättare i alla tre organisationer. Du behöver vara mellan 6 och 25 år, och ordinarie medlem i Fältbiologerna när uppdraget påbörjas. MKG, ChemSec och AirClim samarbetar vi med andra miljöorganisationer för att ta påverkan till nästa nivå. Som representant behöver du inte kunna allt om sakfrågorna när du börjar, det viktigaste är att ha intresset! 

MKG bevakar och granskar Svensk Kärnbränslehantering AB:s och kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, OSS - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen.

ChemSec är en lobbygrupp som driver arbetet för en hårdare kemikalielagstiftning inom EU. De grundades 2002 av Fältbiologerna, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) och har sedan dess varit en viktig aktör inom EU med en stor omsättning och en stor kraft att påverka. ChemSec är en viktig del i kampen för en giftfri vardag.

AirClim eller Luftförorenings- och klimatsekretariatet drivs av fyra svenska organisationer: Fältbiologerna, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF). Målsättningen för AirClims verksamhet är att öka medvetenheten om luftförorenings- och klimatproblem och att genom ökat opinionstryck få till stånd livsviktga minskningar av utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Arbetet sker på EU-nivå.

Sara Lidén, en tidigare representant för Airclim, berättar om uppdraget (ungefär samma gäller för MKG och ChemSec):

“Styrelseuppdraget i AirClim innebär att man deltar vid ca 4 styrelsemötet per år, dessa möten varierar mellan att vara i Göteborg och Stockholm. Resor bekostas av AirClim. I uppdraget får man även vara beredd på några extrainsatta telefonmöten och konversationer via mail. Man sitter i styrelsen tillsammans med underbara representanter från WWF, jordens vänner och Naturskyddsföreningen. Organisationen är liten med för tillfället fyra anställda och en tillförordnad kanslichef.

Förutom att få medverka i givande diskussioner och nyheter inom ämnena klimat, luftföroreningar och hållbart jordbruk får man även erfarenhet av styrelseuppdraget, hur en ideell miljöorganisation kan bedrivas, samarbeten med andra organisationer och mycket mer!

Det är inte heller varje dag en ung person får chansen att sitta i en styrelse för en luftförorening och klimatsekretariat som är så väl känt i Europa. De erfarenheter man får av såna här uppdrag växer inte på träd. Och de kunskaper som personalen och övriga styrelsen besitter ska man bara passa på att suga åt sig som en svamp!”

Ta chansen och skicka in en ansökan till johan.andersson@faltbiologerna.se, senast 6 april, och motivera varför just du ska bli Fältbiologernas nästa expert, antingen i MKG, AirClim eller ChemSec. Lycka till! :)

Sidan senast uppdaterad den 22 Mar 2018

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: