Nej till gruvdrift i Oviken

Pressmeddelande 21 mars 2019

Natur- och miljöorganisationen Fältbiologerna säger nej till gruvdrift i Bergs kommun i Jämtland och vill att planerna på brytning stoppas då det riskerar allvarliga miljökonsekvenser. En gruva hade varit förödande för natur och miljö, anser Fältbiologernas ordförande Lovisa Roos.

 

Det kanadensiska bolaget EU Energy Corp planerar att ansöka om tillstånd för brytning av vanadin i Oviken, Jämtland. Ett tillstånd skulle innebära ett flertal dagbrott och förstörelse av natur. Det är omöjligt att undvika skada på natur och miljö om en gruva blir av. Dessutom har projektet redan bidragit till en stor oro hos boende i området och många har motsatt sig en gruva genom namnunderskrifter. Fältbiologerna tar de lokala invånarna på allvar och ställer oss bakom initiativet.

 

– Konsekvenserna av gruvdrift riskerar att drabba tusentals människor i området. Vi kan inte riskera att offra ett helt län för kortsiktig gruvbrytning, säger Lovisa Roos.

 

Vi kan förvänta oss både direkta och indirekta konsekvenser på bland annat vatten och växtlighet om planerna genomförs. Detta oroar Fältbiologerna. Miljöeffekterna är därför något som skulle behöva utredas närmare ifall bolaget väljer att gå vidare i den här riskfyllda processen. Det skulle exempelvis vara oundvikligt att giftigt damm sprids med vinden och därmed påverka luftkvaliteten negativt.

 

Avfallet från gruvan kan dessutom komma att läcka ut i Storsjön. En sjö som ger dricksvatten åt tusentals invånare i kringliggande kommuner. Vattnet som värdefull naturresurs skulle drabbas av gruvdrift, för att inte tala om den värdefulla jordbruksmarken. Dagbrott sänker grundvattennivåerna, brunnar torkar ut och vattentäkter förstörs. Matjord skulle bli obrukbar och det skulle försämra möjligheterna till att bedriva jordbruk.

 

– Vi kan inte riskera att offra ett helt län för kortsiktig gruvbrytning. Staten skulle dessutom inte få några rimliga intäkter från gruvdriften utan pengarna skulle gå tillbaka till det utländska bolaget, säger Lovisa Roos, ordförande för Fältbiologerna.

 

Det är stopp för utvinning av uran. Trots det så bryts uran i samma process som när vanadin bryts. På så sätt kommer uran att bli en biprodukt om vanadin utvinns, vilket är oacceptabelt. I och med att EU Energy Corp visat intresse för en gruvdrift som skulle orsaka skada på natur, miljö och människors hälsa anser Fältbiologerna att det vore orimligt för bolaget att få tillstånd för gruvdrift i Oviken.

 

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordforande@faltbiologerna.se

Kommunikator@faltbiologerna.se