Mallar för uppstart

Standardstadgar

Här hittar du mallar för standardstadgar för nätverk, klubb och distrikt.

hexagon icon

Standardstadgar

chevron icon chevron icon

Standardstadgar distrikt

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas distrikt.

 

Standardstadgar klubb

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas klubbar. Antingen laddar du ner pdf:en och fyller i klubbens detaljer. Eller så skapar du en kopia av docs-dokumentet genom att gå in i dokumentet och klicka på Arkiv –> Kopiera

 

Standardstadgar nätverk

Dessa stadgar är standard för Fältbiologernas nätverk.

Mall för uppstartsprotokoll

Klubbstartsprotokollet fylls i när ni vill starta en klubb. Se till att få det underskrivet direkt.