Skogen som tog slut

Mer skog, inte mer trädplantage!

Det är lätt att tro att Sverige är ett skogsrikt land, men i verkligheten har vi knappt någon riktig skog kvar idag. Istället har vi enorma trädplantage med samma sorts barrträd i raka prydliga led, och våra sista skogar skövlas i rasande fart. Det är ett stort hot mot både klimatet och den biologiska mångfalden. Dags att använda rätt ord och benämna trädplantage för trädplantage.

 

Idag lanserar Fältbiologerna sin kampanj Skogen som tog slut, gå in på omskogen.se och lär dig häpnadsväckande fakta om skogen. Skicka sedan vidare till en kompis för att sprida kunskapen om Sveriges ohållbara skogsbruk.

 

#skogensomtogslut #trädplantage #skog

Om Fältbiologerna

 

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordforande@faltbiologerna.se