Foto: Adam Alexander Johansson, AdaMedia Med Mera

Politik och påverkan

Politik och påverkan

Vill du veta hur man skriver ett medborgarförslag, debattartikel, motion eller var fältbiologerna ställer sig i olika frågor eller hur andra aktörer resonerar i miljöfrågor? Då är det hit du ska kolla! Här samlar vi föreläsningar, texter, tips på hur man påverkar och våra miljöpolitiska program.

 

Har du egna tips? Eller är det något som saknas här? Bidra gärna till kunskapsbanken! Läs mer i vår guide längre ner hur du gör för att bidra. Kolla även in på organiseringsdelen i Kunskapsbanken för tips om hur man organiserar sig tillsammans!

 

Stöter du på svåra ord? Här är vårt fältbiologlexikon

hexagon icon

Arrangera aktiviteter – allmänna tips!

chevron icon chevron icon

Att ordna aktiviteter och göra saker tillsammans är själva kärnan i att driva en förening. Här hittar du allmänna tips och tricks för att planera aktiviteter: verktyg för aktivitetsplanering, tips på hur du hittar naturområden och lokaler, checklistor för läger, tips på hur du hittar utrustning och andra bra tips!

hexagon icon

Inspelade föreläsning: aktivistaftnar!

chevron icon chevron icon
hexagon icon

Andra inspelningar

chevron icon chevron icon

UR:s program om miljökamp.

Här får vi bland annat får följa några fältbiologer.

hexagon icon

Nå ut i media

chevron icon chevron icon

Debattartikel

Hur ska man få någon att tänka till, ändra åsikt eller till och med göra någonting åt ett problem? Kolla in  tips för debattartikel 🙂

 

Mall för pressmeddelande

Här finns en mall för att skriva ett pressmeddelande. Har du ett Googlekonto kan du kopiera mallen direkt!

 

Podcast

Vill du höja din röst för miljön? Här finns tips på hur man kan göra för att starta en egen podcast.

 

Skriv ett medborgarförslag

Visste du att man i de flesta kommuner i Sverige kan skicka in medborgarförslag? Det är ett konkret sätt att påverka lokala frågor i din kommun. Här hittar du lite tips på hur du lyckas med ditt medborgarförslag!

hexagon icon

Hjälp Fältbiologerna växa!

chevron icon chevron icon

Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka! Här hittar du tips på hur du kan hjälpa Fältbiologerna bli större.

hexagon icon

Skriv ett medborgarförslag

chevron icon chevron icon

I många kommuner kan man lämna in medborgarförslag. Här finns tips om hur!

hexagon icon

Påverka i skolan

chevron icon chevron icon

Här hittar du några tips om hur du kan påverka i skolan!

hexagon icon

Kommunikationsverktyg

chevron icon chevron icon

Här finns en samlingssida med resurser för kommunikation, t.ex hur du använder Zoom för möten, tips på vårt program för formgiving, tips på hur du når ut till andra fältbiologer och mycket mer!

hexagon icon

Vårs miljöpolitiska program – vad vi tycker

chevron icon chevron icon

Här kan du hitta mer om vad vi tycker och våra förslag på förändring inom våra olika fokusområden – skog, klimat, hav, jordbruk, gruvor, rovdjur och miljö-och klimaträttvisa.

hexagon icon

Skriva motion

chevron icon chevron icon

Motionsskrivarguiden

Har du åsikter om vad föreningen, distriktet eller klubben ska göra? Tycker du det finns något som saknas i Fältbiologerna? Då kan du skriva en motion.  Motionen kan handla om olika saker.

 

Till riksföreningen kan en motion handla om allt från förslag på kampanj, till ändringar i stadgarna eller några av våra politiska program. I vår guide får du hjälp om hur en kan skriva en motion.

hexagon icon

Internationell politik

chevron icon chevron icon

Vill du lära dig mer om internationell politik? Här hittar du material som du kan lära dig av.

En myrstack med texten Kunskapsbanken

Är det något som saknas här? Bidra gärna till kunskapsbanken! Läs mer i vår guide hur du gör för att bidra.

Du kan såklart också bara maila med material och tips på ändringar 🙂

kunskapsbanken@faltbiologerna.se Bidra till kunskapsbanken