Kontakta politiker - rädda Råstasjön!

 • Anders Ekegren (FP), en av politikerna vi vill påverka! Här syns han med den nam
  Anders Ekegren (FP), en av politikerna vi vill påverka! Här syns han med den namnlista för Råstasjön som Fältbiologerna lämnade över vid en demonstration då 250 personer deltog. Kontakta honom du också!
  Bild 1/4
 • Fältbiologen Linn Andersson talar på demonstration för Råstasjön. Där såg flera
  Fältbiologen Linn Andersson talar på demonstration för Råstasjön. Där såg flera politiker på plats de 250 som samlats för att säga nej till all bebyggelse!
  Bild 2/4
 • Fältbiologerna och Nätverket Rädda Råstasjön i möte med oppositionen i Solna sta
  Fältbiologerna och Nätverket Rädda Råstasjön i möte med oppositionen i Solna stad. Kontakta dem idag!
  Bild 3/4
 • Möte mellan Folkpartiet och Fältbiologerna/Nätverket Rädda Råstasjön. Försök påv
  Möte mellan Folkpartiet och Fältbiologerna/Nätverket Rädda Råstasjön. Försök påverka dem du med!
  Bild 4/4
Datum: 6 Mars - 30 April
Tid: 17:00
Plats: Hela landet, Överallt
Kontakt: Leo Rudberg (leo.rudberg@gmail.com, 076-250 82 30)

Oavsett var du bor - gör en insats för Råstasjön! Tidigare mejlade vi tjänstemännen i Solna stad. Nu är det dags att kontakta politikerna! Mejla eller ring - här finns alla kontaktuppgifter!

Nu kan vi påverka politikerna! De har makten att stoppa all bebyggelse vid Råstasjön. Politikerna kan vi kontakta med ett mejl eller telefonsamtal - för att rädda Råstasjön! Mejladresser fördelade på de olika partierna i Solna stad finns nedan. Telefonnummer finns här (länk). Ring inte före 09:00 eller efter 19:00!

Stadsbyggnadsnämnden

Här sitter de politiker som har störst makt över Råstasjön - och de tillhör alla möjliga partier!
anders.ekegren@solna.se, torsten.svenonius@moderat.se, eliasson.martin@gmail.com, gustav.stark@moderat.se, carlstrom.lindblom@swipnet.se, kentrunesjoholm@hotmail.commagnus.persson@centerpartiet.se, j@wahlstedt.se, bernhard.huber@mp.sekerstinscheutz@hotmail.com, christofferliberal@gmail.com, siri.wahlquist@hotmail.com

Moderaterna

Moderaterna är det mest exploateringsvänliga partiet och har mycket makt med sina 26 platser i kommunfullmäktige (av 61 platser) - fokusera gärna på dem!

sven.kinnander@home.se, ekegren@telia.com, lars-erik.salminen@norrvatten.se, arion.chryssafis@solna.se, zanna.martensson@moderat.se, pehr.granfalk@solna.se, leif.bergmark@telia.com, emelie.lundin@moderat.se, anton.vajk@moderat.se, torsten.svenonius@moderat.se, pbstockhaus@swipnet.se, eliassamuel64@hotmail.com, talia@talia.nu, magnus.nilsson@moderat.se, dora.abdennabi@hotmail.com, lars.raden@moderat.se, mikael.ronsjo@comhem.se, mai.lonnkvist@comhem.se, thomas.tson.wallin@gmail.com, gustav.stark@moderat.se, lennart.hultqvist45@bredband.net, karl.sigfrid@moderat.se, eva.gustavsson@moderat.se, goran.delvin@telia.com, carleric.christensen@live.se

Folkpartiet

Folkpartiet har lagt fram fantastiska förslag om naturreservat, nedstängning av Sjövägen och respekt för strandskydd - men det räcker inte alls. Folkpartiet vill nämligen fortfarande bygga inom naturområdet, och det är helt oacceptabelt!

siri.wahlqvist@karolinska.se, anders.ekegren@folkpartiet.semarianne.damstrom.gereben@folkpartiet.se, anne.utter@telia.com, christofferliberal@gmail.com, neven@neven.se, Lars.Granath@posten.se, peter.edholm@liberal.seinger.gran@dfs.se

Centerpartiet

Centerpartiet vill bygga vid Råstasjön. Det vore helt oacceptabelt!

annac.nilsson@solna.se, anna.nilsson@solna.se

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har tidigare verkat negativt inställda - men har nu gått med på Alliansens plan om att förstöra Råstasjön. Övertyga dem att lämna den!

malin.appelgren@kristdemokraterna.se, kentrunesjoholm@hotmail.com

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har ännu inte satt ner foten bestämt - mer än om strandskyddet. Det räcker förstås inte! Värt att nämna är att SSU Solna stödjer Rädda Råstasjön. Hela Råstasjön måste räddas!

susanna_guven@hotmail.comnashat@ownit.nu, sara.kukka-salam@hotmail.com, tommy.rosen@dillen2.se, stig.malm@klarsynt.se, christina.enocson@solna.se, kontorinis@blakulla.net, tilljennyhj@gmail.com, eliasson.martin@gmail.com, eva.eriksson.solna@telia.com, samad.masrour@unionen.se, sophia.84.andersson@gmail.com, gosta.martensson@comhem.se, arne.oberg@solna.se

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet håller med oss - men det är bra om de ser att frågan är prioriterad och något de bör driva hårt vid eventuellt maktskifte i höst gentemot Socialdemokraterna!

thomas.magnusson@solna.se, mia.fallstrom@solna.se, stephanie.gilot@hotmail.com

Miljöpartiet

Miljöpartiet håller med oss - men det är bra om de ser att frågan är prioriterad och något de bör driva hårt vid eventuellt maktskifte i höst gentemot Socialdemokraterna!

susanne.nordling@solna.se, peter_larsson_66@hotmail.com, olof-b.nystrand@comhem.se, minna.thullberg@tele2.se, bernhard.huber@mp.se

Saker att ta upp

I ditt mejl/telefonsamtal får du mycket gärna ta upp följande!

 • Strandskydd måste respekteras och Råstasjön bör bli naturreservat - men det räcker inte. Hela naturområdet måste bevaras - all bebyggelse måste stoppas!
 • Redan i anspråkstagna ytor, som en gammal ful betongstation i nordväst, har också höga naturvärden, eftersom de gör det möjligt för djur och växter att sprida sig mellan Råstasjön och andra naturområden. Byggnader där skulle förstöra viktiga delar av spridningsmöjligheterna för djur och växter, och därmed områdets biologiska mångfald. Redan i anspråkstagna ytor får alltså inte bebyggas - dessa bör istället återplanteras så att naturvärdena höjs!
 • Solna stad har räknat fel när man bedömt strandskyddet, vilket förenklar ytterligare exploatering - därför måste strandskyddet räknas om, så att bl.a. vattendragen också räknas med!
Sidan senast uppdaterad den 1 Apr 2014

Kommentarer (2)

Kanske en petitess men: betongstationen heter Swerock och ligger i nordost. Före detta Uno-X besintapp ligger i nordväst. Rätt ska vara rätt.
För att bevara naturkilen till Järvaskogen norr om Enköpingsvägen bör även Sundbybergs planer för utbyggnad av Ör reduceras.
Swerocks betongstation skall tas bort efter allt byggande. Varför inte bygga ett P-hus där (ligger utanför strandskyddet) så att man slipper alla bilar över hela Solna. Arena, shoppingcenter, hotell, 5 höghus kommer att generera mängder av biltrafik även om man anbefaller kollektivt åkande. Bilar som snurrar runt och söker p-plats smutsar ned. Tror ej att Råstasjön påverkas så mycket av ett P-hus.
Hej då.

Denna lista behöver kanske uppdateras. Det har väl gjorts lite olika nya motsägelsefulla uttalanden från olika företrädare... eller? Dessutom saknas ju helt Sverigedemokraterna, som är det enda av dagens riksdagspartier som säger kategoriskt nej till allt byggande vid Råstasjön. Det kan väl vara värt att nämna. Miljöpartiet kan säkert locka "rödgröna" väljare som vill värna Råstasjön men jag har svårt att se att t.ex moderata och KD-väljare skulle kunna tänka sig att rösta på MP bara för Råstasjöns skull. Dessa skulle däremot kanske kunna tänka sig att rösta på SD åtminståne. För såvitt jag vet är det väl bara MP och SD som är uttalat stenhårt emot allt byggande på våra få kvarvarande gröna plättar i Solna...?

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: