Klubbårsmöte med Uppsalaklubben

  • Bild 1/1
Datum: 26 Mars
Tid: 16.00-19:00
Plats: Uppsala, Biotopia, Vasagatan 4
Kontakt: Lovisa Helmius, 0736-635378, lovisa.helmius@gmail.com
Arrangör: Uppsala

Alla fältbiologer är välkomna, och alla från Uppsala Fältbiologer kan påverka klubbens framtid!

Vad är ett årsmöte? Årsmötet är det som bestämmer hur klubben ska styras och utvecklas. Vi kommer att gå igenom året som har gått och planera för det nya. Vi kommer att välja ny styrelse och andra förtroendeposter. Alla medlemmar i Uppsalaklubben har rösträtt och har rätt att lägga förslag. Tycker du att klubben ska köpa en tubkikare till? Eller en brevduva? Eller något annat? Lägg en motion! Kontakta styrelsen på uppsala.styrelse@faltbiologerna.se. Vi kan ge tips och råd. Motionsstopp (=sista dagen för att skicka in en motion) är 20 mars. 

Kandidera! Är du nyfiken på hur det är att sitta i styrelse? Har du alltid velat titulera dig revisor? Det är fritt fram för vem som helst som är medlem i Uppsala fältbiologer att kandidera till någon av de poster som finns. Detta gör man genom att mejla till valberedningen (Hanna Wahlgren, se mejladress nedan) senast den 24:e mars. Man kan även nominera (föreslå) andra personer till valberedningen som man tycker borde bli förtroendevalda.

De förtroendeuppdrag vi har i klubben är: styrelseledamöter (minst 3 stycken), och en valberedare. Vi ska även välja en revisor, detta är en person som inte är medlem i klubben (t.ex. en gammal fältbiolog), men som medlemmarna känner stort förtroende för och som har i uppdrag att hålla koll på att styrelsen gör sitt jobb. Alla dessa poster är superviktiga för att klubben ska gå runt och fungera på ett demokratiskt och bra sätt, men innebär i praktiken inte någon jättestor arbetsbörda. Har du frågor om något av förtroendeuppdragen, eller om årsmötet eller någonting annat, tveka inte att slänga iväg ett mejl till valberedningen: Mejladress: wahlgrenhanna@gmail.com
 

Möteshandlingar: Nu ligger de flesta av möteshandlingarna uppe här i en bifogad fil. Ännu saknas revisorsberättelse och stadgeproposition. Och era motioner! Hör av er med sådana. 

Tillgänglighet: Biotopia ska vara ganska tillgänglighetsanpassat. Vid närmare frågor om tillgänglighet, antingen gällande den fysiska lokalen, aktiviteterna eller mötets innehåll, kontakta oss! Vi försöker anpassa så mycket vi kan. 

Ladda ner fil
moteshandlingar_kam_2017_-_utkast.pdf782.35 kB
Sidan senast uppdaterad den 21 Mar 2017

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: