Uppmärksamma internationella våtmarksdagen 2 februari

Så här kan du uppmärksamma internationella våtmarksdagen!

2 februari 2023

Idag – den 2:a Februari – är det den internationella våtmarksdagen! Kanske kopplar du våtmarker till en blöta gymnastikskor eller en “genväg” under skolorienteringen som du ångrar att du tagit, men de är så mycket mer än det! Våtmarker är otroligt artrika och motverkar bland annat översvämningar och torka, vilket gör dem otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. Inte nog med att de är viktiga livsmiljöer för många arter, de är också viktiga för klimatet då de binder mycket kol och är viktiga för näringenämnenas kretslopp.

 

Det förr så vattenrika svenska landskapet har på många håll och kanter torkats ut på grund av diken och andra markavvattningsföretag. Många diken är kvarlevor och fyller ingen funktion, dessa diken är helt perfekta att proppa om man vill skapa förutsättningar för de arter som har våtmarker som sitt hem. Dock ska man inte proppa några diken utan markägarens skriftliga tillstånd!

 

Om hur du kan utforska våtmarker hittar du på vår hemsida och mer detaljer om hur du på bästa sätt proppar diken hittar du på Naturskyddsföreningens hemsida “Viva vatten – Proppa ett dike i skogen”

 

Lycka till och glöm inte att ha kul!