Inkluderingsverktyget- samarbete med andra föreningar & organisationer

Om samarbeten

Samarbeten med andra föreningar och verksamheter kan vara användbart för att nå nya personer, t.ex. i grupper som är underrepresenterade i Fältbiologerna.

 

Det kan också ge och oss lära oss nya saker. Samarbeten kan ske i olika former, till exempel genom deltagande i varandras aktiviteter, att vi anordnar gemensamma projekt eller skriver debattartiklar tillsammans.

hexagon icon

Övning

chevron icon chevron icon

Brainstorma tillsammans!

 

  • Vad skulle vi behöva hjälp med just nu?

 

  • Inventera verksamheter som vi skulle kunna samarbeta med för att nå fler och/eller lära oss om sånt som vi behöver bli bättre på.

 

  • På vilket sätt ska vi samarbeta?

 

  • Vilka resurser kan vi satsa?

 

  • Hur börjar vi?

 

  • Vad är första steget?

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning