Inkluderingsverktyget – Makt & inflytande

Makt och inflytande

Maktfördelning är nyckeln i en jämlik organisation. Fältbiologerna är en självorganiserande verksamhet där barn och unga själva bestämmer vad vi vill göra. Alla medlemmar har en röst på föreningens riksårsmöte. Däremellan ska det vara lätt att veta hur en kan påverka och komma i kontakt med samt ta plats i olika beslutande grupper såsom riksstyrelsen, klubb- och distriktsstyrelsen, kommittéer och liknande.

 

För att skapa en rättvis och hållbar makt- och inflytandefördelning är det viktigt att vara uppmärksam på olika strukturer och att se till att bidra till en kultur som är öppen för självkritik för att kunna utvecklas. Var och en måste vara uppmärksam på den egna positionen och tillgången till makt i förhållande till andra. Då kan vi tillsammans ta ansvar för att utrymme fördelas jämnt.

hexagon icon

Övning

chevron icon chevron icon

Gör en maktmätning! En maktmätning innebär att en eller flera observatörer tar tempen på aktiviteten för att hitta och synliggöra makt och normer som kan ge deltagarna olika möjligheter och villkor. Detta görs genom att observera, mäta och dokumentera vilka typer av personer som tar plats och har inflytande – och vilka som inte har det.

 

Vilka syns på scenen?

 

Vilka pratar mest och i vilka sammanhang?

 

Hänger alla med?

 

Genomför gärna maktmätningen i hemlighet första gången. Annars kan den påverka resultatet om deltagarna är för medvetna om att mätningen sker.

 

Genom maktmätningar skapas bättre förutsättningar för att vi ska kunna omskapa maktstrukturer och normer så att framtida aktiviteter kan bli mer jämlika och inkluderande. Dela sedan resultatet med arrangörerna för att möjliggöra förändring.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning