Inkluderingsverktyget – Fältbiologernas verksamhet

Intern verksamhet

Det som förtroendevalda och anställda gör påverkar hela föreningen. Därför är det viktigt hur våra strukturer och arbetssätt ser ut, vilka som representeras och hur hållbart arbetet är.

 

Fältbiologerna ska jobba för jämlikhet, och för att vi alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas på lika villkor oavsett vilka vi är.

hexagon icon

Checklista

chevron icon chevron icon
 • Våra styrdokument genomsyras av jämlikhet och inkludering.

 

 • Alla förtroendevalda/anställda ges möjlighet till likadana arbetsvillkor,
  förmåner, stöd med mera.

 

 • Alla förtroendevalda/anställda har samma möjlighet till delaktighet och
  utveckling.

 

 • Vi har strukturer och arbetssätt som möjliggör för de av oss som är föräldrar,
  vårdar anhöriga eller har andra liknande förhållanden att kunna vara lika
  delaktiga och inkluderas på samma villkor som alla andra.

 

 • Vi har bra verktyg för att kunna hantera diskriminering och trakasserier mot
  förtroendevalda/anställda.

 

 • Vi har ordentliga möjligheter att ta bort alla typer av hinder så att vem som
  helst, oavsett förutsättningar, ska kunna vara förtroendevald/anställd hos
  oss.

 

 • Vi är lyhörda och stöttar de av oss som säger ifrån och uppmärksammar
  ojämlikheter.

 

 •  Vi jobbar aktivt för en kultur där alla av oss vågar säga ifrån och lyfta brister.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – politisk kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – inkluderande kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – gör en kulturkarta!