Inkluderingsverktyget- arbeta långsiktigt

Övning för att arbeta långsiktigt med inkludering

Arbetet för jämlikhet pågår ständigt och är ingen tillfällig satsning. Allting kan bli bättre – eller i värsta fall sämre om vi inte värnar om jämlikhet och jobbar aktivt för det. Det är därför viktigt att ha en plan för hur nya i verksamheten introduceras till organisationens kunskaper och verktyg, och att vi ser till att verktygen finns kvar efter organisatoriska förändringar och överlämningar.

 

Mycket av arbetet ligger också utanför vår egen verksamhet. Här kan vi försöka influera olika områden som påverkar vår rörelse i stort.

hexagon icon

Övning

chevron icon chevron icon

Inventera! Dela upp er i mindre grupper. Varje grupp får besvara en eller flera av frågorna nedan. Redovisa sedan i storgrupp och ta input från varandra. Låt någon anteckna och skapa en gemensam handlingsplan utifrån svaren.

 

  • Hur ser medlemmarna ut idag? Vilka typer av grupper är medlemmar?

 

  • Vilka typer av grupper finns men blir sällan medlemmar?

 

  • Hur når vi alla grupper?

 

  • Hur kan vi påverka vilka som intresserar sig för vår typ av verksamhet?

 

  • Hur kan vi påverka miljörörelsen i stort?

 

  • Hur kan vi påverka vilka som hörs och syns i miljödebatten (till exempel få debattartiklar publicerade, delta på panelsamtal med mera)?

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning