I nöd och lust – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2013

I nöd och lust – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2013

Det stora bajsnumret är här! Fältbiologen tar ett helthetgrepp på begreppet bajs och försöker utröna vad det är bra till och hur vi hanterar det både i våra egna kroppar och när det kommer ut. Vi synar djurens inre världar samt dyker ner i dyngan tillsammans med småkryp, mossor och mikroorganismer

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3-4/2013 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen