FRAMTIDENS KULTURLANDSKAP? – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4 2006

FRAMTIDENS KULTURLANDSKAP? – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4 2006

Framtidens kulturlandskap? Ett dubbelnummer om genmanipulation, naturnära skogsbruk och ekologiskt jordbruk. Dessutom ett stort resereportage från Himalaya – snöleopardens rike.

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3-4/2006

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen