H2O – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2008

H2O – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2008

Vatten är grunden för vårt liv, inte enbart för vårt fysiska liv. Vatten ger oss njutning, stillhet och utmaningar för oss som människor. Och att havet täcker över 70 procent av vår planets yta gör att det påverkar oss otroligt mycket. Det här numret handlar om vatten: i fjällsjöar, på kalhyggen och hemma i din kran.

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3/2008 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen