Fältbiologernas förlag

Nyfiken på skog

Är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till egentligen? Eller har du redan varit med på något hörn och jobbat med skog innan och vill fräscha upp minnet? Då är detta häftet till dig.

Djur på havsstranden

En bestämningsskrift till djur på västkustens stränder.

Att upptäcka naturen

 

En ingående vägledning för dig som vill lära dig mer om djur och natur! Svenska naturtyper samt olika växt- och djurgrupper beskrivs på ett lättförståeligt sätt.

Sveriges rovfåglar

En guide till alla Sveriges rovfåglar.

Mossflora - fälthandbok över Sveriges vanligaste mossor

TILLFÄLLIGT SLUT- Fälthandbok med lättbegripliga bestämningsnycklar och detaljerade svartvita bilder för bestämning av 300 vanliga svenska arter. Även Norrland utom fjällen är välrepresenterat. Nästan alla arter är avbildade och tabellerna är korta och rikt illustrerade. Med lupp som enda hjälpmedel klarar du dig utmärkt. Den enda mossfloran som funkar i fält!

Fågelbröstben

"Fågelbröstben" innehåller en bestämningsnyckel för bröstben och en översikt över bäcken- och överarmsben. Skriften behandlar svenska fåglar och över 100-talet arter är illustrerade.

Nyckel över Sveriges bromsar

Fältbiologerna förlag har det stora nöjet att presentera landets första bestämningsnyckel för bromsar! Bromsnyckeln innehåller huvudnyckel till alla Sveriges bromssläkten, beskrivningar av släkten och nycklar ner till artnivå.

Mata vinterfåglar

Du som är intresserad av fåglar och fågelmatning får här tips om hur, när och var du bäst matar vinterfåglar samt hur du gör dina egna holkar och fågelbord. Även hur du kan mata rovfåglar, andfåglar och hönsfåglar, samt vilken mat du bör ge olika fåglar.

Insekter II - om insekternas ekologi och evolution

En inblick i insekternas liv och beteende. Insekterna presenteras ur ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv. Kapitlen är valda så att de kan fungera som utgångspunkter för undersökningar och experiment. Innehåller många aktivitetstips. Kan med fördel användas som lärobok. Boken är en fristående uppföljare av Insekter I.

Insekter I - om insektsgrupperna och deras utseende

Fältbiologernas insektbok ger en överblick över de viktigaste insektsgrupperna. Innehåller avsnitt om insekternas systematik, presentation av insektsordningarna och en förenklad bestämningstabell till viktiga svenska insektsgrupper. Insekternas byggnad och tips om hur man hittar dem i naturen. Boken är lämplig både för nybörjare och den som tittat på insekter innan.

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: