Fältbiologerna skickar unga aktivister och 50 000 kronor till blockaden av Sveaskog

Press 4 maj 2021

I tio dygn har Fältbiologerna och Skogsupproret blockerat avverkningshotade områden i Juoksuvaare. Under måndagen hjälpte 13 polisbilar Sveaskog att fortsätta avverka utan dialog med samebyn. Fältbiologerna har inte givit upp. Idag kan vi meddela att fler barn och unga är på väg upp för att ansluta sig till blockaden.

 

Sveaskog återvände under måndagen till Juoksuvaara för att avverka på renbetesmarken. Bolaget hade stöd av polisen, som mobiliserat 13 polisbilar.

 

– Polisen i Norrbotten verkar aldrig ha tillräckliga resurser för att stoppa hatbrott mot samer eller annan grov brottslighet. När fredliga barn, renskötare och samer stoppar kolonial skogsskövling mobiliserar de dock hela 13 polisbilar. Det är orimligt, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna som tillsammans med Skogsupproret arrangerar blockaden.

 

Fortfarande finns många skogskämpar på platsen. Naturskyddsföreningen Norrbotten skickar dit skogsbiologer som ska inventera nu i veckan. I Luleå gjordes igår en aktion utanför Skogsstyrelsen. Idag kan Fältbiologerna berätta att flera barn och unga från hela landet är på väg för att ansluta sig till blockaden.

 

– Redan igår anlände våra första förstärkningar med tåget söderifrån. En handfull till fältbiologer har redan bokat tågbiljetter för att ansluta imorgon. Fler är på väg. Vi gör detta i solidaritet med kampen mot skogsskövling i hela Sápmi, säger Leo Rudberg.

 

Blockaden, som hittills hållit i tio dygn, arrangeras av Skogsupproret (ett samarbete mellan samiska aktivister och Extinction Rebellion) tillsammans med Fältbiologerna. Syftet med blockaden är att värna renskötselrätten, biologisk mångfald och klimatet.

 

– Nu har skövlingen av våra marker gått så långt att vi själva måste stå och skydda skogen där Sveaskogs maskiner förstör renbetesland med oersättliga kulturvärden. Vi går in i detta som om det gällde liv och död – för det är precis det som det gör, säger samiska aktivisten Emy Suorra, aktiv i både Fältbiologerna och Skogsupproret.

 

Fältbiologerna har avsatt 10 000 kronor för mat m.m. och 40 000 kronor för tågresor åt alla unga miljöaktivister (15-25 år) som vill delta i blockaden. Nya strategier planeras nu av aktivisterna i Korpilombolo.

Fakta: Skogsupprorets tre krav till Sveaskog

  • Sveaskog ska dra tillbaka avverkningsanmälningar för området.
  • Det redan avverkade virket som finns i området ska placeras in i den närliggande naturskogen för att höja naturvärdena.
  • Det redan avverkade virket ska också göras tillgängligt för samebyar för att bygga infrastruktur likt timmerhagar, kåtor eller renvaktarstugor. På så vis hålls kolet bundet, den biologiska mångfalden gynnas och samisk verksamhet stärks.

Fakta: Fältbiologernas tre krav till riksdagen

  • Ratificera FN:s urfolkskonvention ILO 169 som garanterar samisk vetorätt mot exploatering av Sápmi.
  • Ändra Sveaskogs ägardirektiv så att bolaget prioriterar miljömål och urfolks rättigheter framför vinst.
  • Förbjud all avverkning av Sveriges och Sápmis sista naturskogar.

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna

ordforande@faltbiologerna.se