Fältbiologerna på plats COP28 i Dubai

Fältbiologerna representerar unga på klimattoppmötet

8 december 2023

Fältbiologernas ordförande Tobias Larsson och vice ordförande Regan McEnroe deltar som unga observatörer under klimattoppmötet COP28 i Dubai.

Fältbiologerna har bland annat åkt ner för att kräva klimaträttvisa och påminna makthavarna om att besluten som fattas påverkar dagens unga och kommande generationer.

Tobias och Regan på plats i Dubai COP28

Vi unga kräver att världens länder gör allt för att nå målen i Parisavtalet. Vårt deltagande på COP28 är en påminnelse till makthavarna om att besluten som fattas påverkar dagens unga och kommande generationer, säger Tobias Larsson, ordförande för Fältbiologerna.

 

Ska sätta press på den svenska delegationen på COP28

Fältbiologerna har också åkt ner för att visa sin närvaro och ställa press på den svenska delegationen.

 

Den sittande regeringen går emot både klimatmål och forskning och väljer istället att öka utsläppen. Vi kräver att Sverige ska ta ansvar och vara ett av de ledande länderna i omställningen, säger Regan McEnroe, vice ordförande för Fältbiologerna.

 

Fältbiologerna kommer att vara på plats i Dubai 7-12 december.

Läsa mer om vad vi tycker