Fältbiologerna lanserar ny kampanj mot artdöden

Pressmeddelande 22 april 2021

Idag lanserar Fältbiologerna sin nya stora kampanj Stoppa artdöden! Som en första aktion kommer unga miljökämpar runtom i Sverige ockupera gräsmattor under parollen “Mordplats Gräsmatta” för att protestera mot artdöden.

 

Från Skåne i syd till Norrbotten i norr väntas miljöengagerade barn och unga protestera mot artdöden på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Under parollen “Mordplats Gräsmatta” kommer Fältbiologerna ockupera gräsmattor, där vissa fältbiologklubbar symboliskt kommer sätta upp avspärrningsband medan andra kommer klä sig i liksäckar och gräva upp gräsmattor för att odla i civilt olydiga aktioner.

 

– Gräsmattor är nästan lika biologiskt värdelösa som asfaltsparkeringar och borde givetvis ersättas av levande blomsterängar, vilket vissa föregångskommuner redan börjat göra. Samtidigt är gräsmattorna bara en symbol för det mycket större problemet med artdöden. Svensk skogsskövling, gruvbrytning och motorvägar hotar våra vilda växter och djur. Tusentals arter i vårt land är på väg att försvinna, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

 

“Mordplats Gräsmatta” är den första delen av Fältbiologernas nya stora kampanj Stoppa artdöden, som lanseras idag. Med kampanjen vill de unga miljöaktivisterna belysa hoten mot jordens biologiska mångfald.

 

– Vi lever i jordens sjätte massutdöende av arter – den största sedan dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Men den här gången bär ingen asteroid skulden, utan vårt ekonomiska system. Jakten på tillväxt bidrar till att en miljon arter kan dö ut, enligt forskningen. Artdöden är minst lika akut som klimatkrisen, avsutar Rudberg.

 

Kampanjen Stoppa artdöden kommer pågå hela år 2021. Utöver att ockupera gräsmattor planerar Fältbiologerna även att driva Stora Lupinbekämpardagen 6 juni, påverka politiker och genomföra praktiskt naturvårdsarbete.

 

FAKTA: Hoten mot biologisk mångfald

FN:s forskningsorgan för biologisk mångfald IPBES har identifierat fem huvudsakliga orsaker bakom artdöden:

1. Exploatering av mark och vatten, t.ex. skogsskövling och gruvbrytning
2. Utnyttjande av arter, t.ex. tjuvjakt och utfiskning
3. Klimatförändringar
4. Föroreningar
5. Invasiva arter, t.ex. lupin

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordförande Leo Rudberg 

leo.rudberg@faltbiologerna.se

Vice ordförande Alice Gimbro-Frisk

 alice.gimbrofrisk@faltbiologerna.se