Upptäck Blommornas Värld

Allvarligt talat / Fältbiologen nr 2/2016 /

Eva Stenvång Lindqvist och
Margareta Edqvist

Svenska Botaniska Föreningen, 2016

Text: 
Staffan Nilsson

Titeln är både uppfordrande och inbjudande: ”Upptäck blommornas värld”. Var vi än är så omges vi av växter, men det är ack så få som tar sig tid att verkligen titta. Detta är det meningen att denna bok ska råda bot på, och den har onekligen potentialatt lyckas. ”Upptäck blommornas värld” är rikt illustrerad med fantastiska fotografier och känns fräsch och tilltalande. Författarna lyckas få med mycket information utan att det vare sig blir lärobokskänsla eller ohanterligt omfattande.

Med sina 224 sidor är boken mycket behändig. Ibland blir det lite hattigt när korta stycken avlöser varandra; vi kastas hastigt från köttätande växter till slåtterns betydelse för floran. Fördelen är att det går att börja läsa lite varhelst det är intressant, utan att ha missat något avgörande. Och spännande ämnen saknas inte. Vad sägs om äldre tiders medicinalväxter, öländska orkidéer eller gamla folkliga växtnamn? Ett riktigt bra drag är också de intervjuer med någon botanisk personlighet som avslutar varje kapitel. Porträtten visar på den mångfald av drivkrafter som finns. Här hittar vi naturvårdaren, illustratören, föreningsmänniskan och många fler. Det är lätt att hitta någon att känna igen sig i.

Så långt har boken lyckats inspirera och engagera, men fortfarande kan tröskeln vara hög att ta sig över för att på riktigt ta klivet in i blommornas värld. Det är också häri som bokens stora värde ligger. I kapitlet om att börja bestämma växter beskrivs alla de karaktärer som annars snabbt kan få en att slänga floran åt sidan för att det inte går att förstå ett jota av rappakaljan. Orden gås igenom noggrant men ändå översiktligt med såväl foton och teckningar som beskrivande text. De rika exemplen gör läsbarheten hög. Kapitlet följs av en genomgång av våra viktigare växtfamiljer. Också denna bit är bra och visar vilka slags växter som hör ihop. Återigen är bildmaterialet fantastiskt, medan texterna ibland kunde ha varit mer informativa. Särskilt bra vore det att nämna mer om vilka karaktärer som är viktiga att titta på inom respektive grupp. Riktigt intressanta texter kommer dock i det kapitel som beskriver i vilka miljöer som olika växter står att finna. Här ges en bra bild över var olika arter hör hemma.

Bokens stora brist ligger i att gräsen och andra stråväxter helt lämnas därhän. Författarna menar att detta är något som nybörjaren inte ger sig på, men jag hävdar motsatsen. Naturligtvis tar det ett tag innan gröen och svinglar blir bestämda, men det finns många karaktäristiska arter som hade passat fint. Bra exempel hade varit hundäxing, darrgräs och skogssäv. Även timotejens små djävulshorn hade gjort sig bra i sammanhanget.

Sammantaget är ”Upptäck blommornas värld” en utmärkt bok för den som nyss har påbörjat sin botaniska upptäcktsfärd. Även den mer erfarne kan hitta intressanta partier och boken är en utmärkt present till den som ännu inte har förstått att blommornas värld är fantastisk.

Fler artiklar ur detta nummer
Sidan senast uppdaterad den 10 Sep 2016

Kommentarer (0)

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: