Fältbiologen NR 3/2019 – Tema Skräck

Tema: SKRÄCK – FÄLTBIOLOGEN NR 3/2019

Detta nummer handlar om skräcken i dagens samhälle när klimatångesten är stor. Tidningen har även spännande artiklar som ”Totalitär ekologi – en ekofascistisk skräckvision” som tar upp framtidens skräckscenarion om klimatpolitiken fortsätter som den gör.”När medlen inte helgar målen” handlar om avståndet mellan ord och handlingar och miljön. I tidningen får vi också reda på vad fältbiologer är rädda för och såklart annat smått och gott!

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3/2019 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen