Fältbiologen NR.1 2022 – Konsumtion

Tema:konsumtion – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2022

Nu är årets första tidning ute hos alla prenumeranter! Den är bland annat full av konsumtionskritiska texter, debattsidor, inblick i verksamheten och en stor historisk återblick över de tio senaste Fältbiologåren!

 

Läs Fältbiologen nr 1 2022 här:

 

 

Den nya redaktionen på plats och har redan börjat planera nästa nummer! Nästa tema på Fältbiologen är Sci-fi! Deadline för inskick av texter är 20 mars. Maila in din krönika, dikt, bild, foto eller vad som helst annat till redaktionen@faltbiologerna.se. Du kan också signa upp dig i redaktionens frilansarbank, så får du mailutskick inför varje nytt nummer.

 

Trevlig läsning!