Fältbiologen NR 1/2020 – Tema Drömmar och samarbeten

Tema: Drömmar och samarbeten – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2020

Största numret på ett par år – hela 44 sidor fantatisk läsning. Detta nummer  handlar om medlemmars drömmar och framtidsvisioner. Här kan du också ta del av en intervju med en dumpstrare, om spektakulära skogsspel, lite om kampanjen  Skogen som tog slut och massa massa mer!  Enjoy!

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #1/2020 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen