En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013

En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013

Det finns all anledning att ägna en tanke åt vad landet egentligen är, en liten byhåla, ett skogsplantage i norra Sveriges inland – eller en plats där vi lever tillsammans med något som är större än oss själva. Fältbiologen 1/2013 handlar om landsbygdens vara och icke vara.

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #1/2013 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen