Medlemmar ute i naturen och inne i miljödebatten

Bli månadsstödjare

Stärk ungas klimatkamp!

Med ditt stöd kan vi påverka fler. Vi kan påverka mer. Att vara stödjare är en viktig insats för att främja barn och ungas engagemang för natur och klimat. Ditt stöd påverkar inte bara dagens barn och unga – utan också morgondagens miljökämpar. Ju fler som stödjer oss desto fler unga kan engagera sig tillsammans. För att förändra, påverka, lära sig och – såklart – ha kul!

 

Vår vision är en värld med naturens bästa i centrum.

Psst! Som stödjare får du även vår medlemstidning Fältbiologen 🙂