Medlemmar ute i naturen och inne i miljödebatten: Nedre bilden: Demonstration utanför klimattoppmötet i Paris. Foto: Adam Alexander Johansson, AdaMedia Med Mera.

Bli månadsstödjare

Stärk ungas klimatkamp!

Med ditt stöd kan vi påverka fler. Vi kan påverka mer. Att vara stödjare är en viktig insats för att främja barn och ungas engagemang för natur och klimat. Ditt stöd påverkar inte bara dagens barn och unga – utan också morgondagens miljökämpar. Ju fler som stödjer oss desto fler unga kan engagera sig tillsammans. För att förändra, påverka, lära sig och – såklart – ha kul!

 

Vår vision är en värld med naturens bästa i centrum.

Psst! Som stödjare får du även vår medlemstidning Fältbiologen 🙂

 

Om Knappen ”Hämta mina uppgifter” inte fungerar – fyll i dina adress manuellt