Introaktivitet: Svampplockning med Uppsala Fältbiologer

Parkeringen vid Hågahögen (kung Björns hög)

Nu har vi kommit en bit in på hösten och svamparna fortsätter att växa ute i markerna! Vi tar oss i gemensam trupp ut i skogen vid Håga-Nåsten för att […]

Styrelsemöte Uppsala Fältbiologer

Flogstavägen 83 B Flogstavägen 83 B, Uppsala

11:e oktober är det dags för Uppsalaklubbens andra styrelsemöte för hösten. Kom och få inblick i hur styrelsearbetet går till i Uppsalaklubben, träffa andra aktiva medlemmar ur klubben, och ät […]