Pride i Kalmar!

Byteatern Kalmar, Kalmar Län Barlastgatan 8, Kalmar

Vi i fältbiologerna ska gå i årets Prideparad i Kalmar, häng på du också!

Gratis

Remisstillfälle Kalmarsund

Studiefrämjandet Kalmar Skälbyallén 6, Kalmar

Fältbiologernas riksstyrelse bjuder in alla medlemmar att påverka föreningens stora satsningar innan årsmötet. Vi kommer att prata nationellt påverkansarbete, EU valskampanj, ökat stöd till lokal organisering och mycket mer! I […]