Aktivitetstips Våtmarker

Aktivitetstips våtmarker

Våtmarker är viktiga på många sätt! De är en av de mest artrika miljöerna och skyddar både mot torka och översvämningar. Våtmarker kan också binda mycket kol, vilket gör dem viktiga i klimatarbetet! Här hittar du några aktivitetstips på tema våtmarker. Kolla gärna in på sidan Arrangera aktiviteter för att få tips om hur du kan hitta utrustning och bra naturområden till din aktivitet.

Fågelskådning

 I våtmarker finns ofta ett rikt fågelliv och är därför en bra plats för att titta på fåglar. Läs på om fågellivet i den våtmark du valt för din aktivitet innan aktiviteten. 

Bra att ha när ni ska skåda fågel: 

  • Kikare 
  • Tubkikare 
  • Fågelbok 

Håva

I våtmarker finns ofta mycket småkryp och insekter i vattnet. med hjälp av en håv och några luppar och burkar kan ni undersöka vad som finns i vattnet. Läs om hur ni kan göra och vad ni kan hitta i Småkrypsguiden

Bra att ha när ni ska håva:

  • En burk med lock att samla djuren i
  • Ett vitt fat, en glasburk eller liknande
  • En sked
  • En håv, gärna med metallnät. Billigaste och bästa vatten-håven gör ni av ett kvastskaft, två slangklämmor och en kökssil.
  • En diskborste

Proppa ett dike 

Att proppa ett dike betyder att fylla ett dike med stockar, jord och sten, så att vattnet inte längre kan rinna i diket utan iställer svämmar över runtom diket. På detta sätt kan vi återskapa våtmarker som tidigare har blivit torrlagda. Läs mer om att proppa diken här

Upptäck arter!

I våtmarker lever många coola arter. På biblioteket kan man ofta hitta bra böcker om olika artgrupper.

Om ni hittar en myr (som är en slags våtmark) kan man till exempel hitta hjortron. Kanske ni kan plocka lite och koka hjortronsylt?

En myrstack med texten Kunskapsbanken

Har du egna tips? Bidra gärna till kunskapsbanken! Läs mer i vår guide hur du gör för att bidra 🙂


kunskapsbanken@faltbiologerna.se Bidra till kunskapsbanken